1. Rendjur
Om ett rendjur hindrar en full sving, kan bollen droppas utan straff på närmaste spelbara plats bakåt i förhåll till flaggan.

2. Vägar
Om bollen ligger på en väg på golfbanan, kan bollen droppas utan straff på närmaste spelbara plats bakåt i förhåll till flaggan.

3. Integrerade delar av golfbanan
Alla vägar och broar är integrerade delar. Spela bollen som den ligger eller förklara bollen ospelbar.

4. Yttre gränser (Regel 27-1)
Om bollen har slåtts ut från spelfältet, är det inte tillåtet att leta efter bollen.

5. Mark under arbete (MUA)
Områden märkta med blå målfärg, blåa eller blåvita pinnar är spelet från dessa områden förbjudet. Områden på farleden som är under reparation och nyplanterade områden, är mark under arbete och därmed är spelet från dessa områden förbjudet. Undantag ges enligt Regeln 25-1. Om bollen hamnar i ett luftningshål, får spelaren utan straff lyfta och rengöra bollen. På spelfältet skall spelaren därefter droppa bollen så nära luftningshålet som möjligt, dock inte närmare hålet.

6. Vattenhinder på farleden 13 och 17
Om bollen har gått i ett vattenhinder mellan röda/rödgröna pinnar vid hål 13 eller bakom greenen på farleden 17, så kan man droppa bollen med straff på ett slag på markerad droppzon (DZ).

7. Rödgröna pinnar på farleden 13 och 14
Om bollen går i ett hinder märkt med rödgröna pinnar, är det inte tillåtet att varken leta efter bollen eller att spela bollen från området. Undantag ges enligt Regel 26-1.

8. Myrstackar på farleden är mark under arbete (25-1b)
Minns de lokala reglerna som finns på alla golfbanor i Finland (lösa stenar i bunkrar, lock för bevattningssystem, elledningar mm.).

STRAFF FÖR BROTT MOT REGLERNA

Matchspel: Förlorat hål
Slagspel: Två slag

Avstånden på farlederna är mätt till mitten av greenen från infoskyltens stolpe som ligger närmare flaggan.

Alla spelare måste ha egen utrustning (klubbor och golfbag).