1. KILPAILUN TUOMARI TAI VALVOJA

Kilpailulle on nimettävä tuomari tai valvoja, joka ratkaisee tulkinnanalaiset kysymykset kilpailun kuluessa. Seuran järjestämissä viikkokilpailuissa tulkintaa vaativat kysymykset ratkaisee kilpailutoimikunta tai sen edustaja.

2. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN

Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kilpailua. Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli kilpailu tulee täyteen, ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä lukuun ottamatta mestaruuskilpailuja joissa valintaperusteena on tasoitus. Jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä kilpailuun päättää kilpailun järjestäjä. Pääsääntöisesti jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa vain osallistumisensa peruuttaneiden tilalle vajaaksi jääneiden kilpailuryhmien täydentämiseksi. Avoimiin tasoituksellisiin kilpailuihin osallistuvilla tasoituksen on oltava aktiivinen. Seuran kilpailuihin voi osallistua myös ei-aktiivisella tasoituksella, mutta HCP-sarjassa ei tällöin voi ottaa vastaan palkintoja. Kilpailujen korkein tasoitus on 36 ellei kilpailukutsussa muuta mainita.

3. PERUUTUKSET JA POISJÄÄNNIT

Kun lähtölistat on tehty, peruutuksille ja poisjäänneille on oltava kilpailun järjestäjien hyväksymä syy. Muussa tapauksessa ilmoittautuneelta voidaan periä kilpailumaksu joka tapauksessa. Mikäli kilpailija jää pois kilpailusta ilmoittamatta, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus.

4. KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN

Mikäli kilpailija keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, tuomitaan hänelle kilpailukielto seuraavaan kilpailuun, johon hänellä on osallistumisoikeus. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tapauskohtaisesti määrätä myös ankarampia rangaistuksia ilman pätevää syytä keskeytetystä kilpailusta.

Pelaaja voi keskeyttää kilpailun jos hän uskoo salaman aiheuttavan vaaratilanteen.

5. KILPAILUN AIKATAULU JA LÄHDÖT

Kilpailun lähtölistat julkaistaan Internet-sivustoilla viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä. Avoimissa ja mestaruuskilpailuissa lähdöt alkavat klo 9 kolmen hengen lähdöissä ellei ohjelmassa muuta ilmoiteta. Muissa kilpailuissa on pääsääntöisesti neljän hengen lähdöt. Avoimissa ja mestaruuskilpailuissa ei voida ottaa huomioon lähtöaika- tai pelikaveritoivomuksia.

6. HIDAS PELI

Kokonaisaika 4 hengen ryhmissä ei saa ylittää 4 tuntia 15 minuuttia. Kokonaisaika 3 hengen ryhmissä ei saa ylittää 4 tuntia.
Mikäli ryhmä etenee aikataulussa mutta on jäänyt merkittävästi edellisistä ja takana olevat joutuvat odottamaan, on takana tuleville tarjottava ohituslupaa. Jos ryhmä ei ilman pätevää syytä etene annetussa aikataulussa ja on edellä olevaa ryhmää enemmän kuin ryhmien lähtöväli jäljessä, ryhmä voidaan ottaa aikatarkkailuun. Jos aikatarkkailussa oleva ryhmän pelaaja käyttää lyöntiinsä yli 40 sekuntia siitä, kun hän on saapunut pallolleen ja on hänen vuoronsa pelata, tai ei etene lyöntien välillä riittävän nopeasti, rangaistaan pelaajaa (sääntö 6-7) seuraavasti:

Ensimmäinen rikkomus: Yksi lyönti
Toinen rikkomus: Kaksi lyöntiä
Kolmas rikkomus: Pelistä sulkeminen

7. UKONILMA JA SALAMOINTI

Jos toimikunta keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.

8. TASATULOSTEN RATKAISU

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteessa alhaisempi tarkka tasoitus voittaa. Mikäli tällöinkin päädytään tasatilanteeseen, sovelletaan ns. matemaattista menetelmää.
Tasoituksettomat (SCR) kilpailut
Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perusteella: 18 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 36 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailussa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa kunkin sarjan voitosta järjestetään välittömästi play-off äkkikuolema-periaatteella.

9. GOLFAUTON KÄYTTÖ

Kilpailuissa on golfauton käyttö kielletty. Kilpailunjohtaja voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan golfauton käyttöön.

10. SÄÄNNÖT

Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited –organisaation kulloinkin voimassaolevia golfsääntöjä (Rules of Golf), ottaen huomioon kentän paikallissäännöt. Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset. Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.

11. USEIDEN KISOJEN PELAAMINEN

Yhdessä kisassa voidaan pelata vain yksi kisa. Esimerkiksi seuran lyöntipelimestaruuskisoissa ei samalla kortilla ole mahdollista pelata viikkokisaa, reikäpelikisaa, grillikisaa, päättäjäiskisaa tai mitään muutakaan kisaa, vaan pelkkä seuran lyöntipelimestaruuskisa.

12. PAIKALLISSÄÄNNÖT (PÄIVITETTY 2023)

 

  1. Porot

Pelaajalla on oikeus vapautua poron haittaamisesta ilman rangaistusta. Haittaamiseksi katsotaan, jos poro haittaa pelaajan pallon lyömistä, pelaajan lyöntiasentoa tai poro on suoraan pelaajan pallon ja viheriön välissä Vapautumiseen käytetään sääntöä 16.2 (Vaarallisen eläimen tilanne) ja/tai Mallipaikallissääntöä F-23 (Tilapäinen kiinteä haitta).

 

2 .Epänormaalit kenttäolosuhteet (Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16 mukaisesti):

            A      Kunnostettavat alueet

Muurahaiskeot yleisellä pelialueella

Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet                                                      

 

           B.    Kiinteät haitat

Kentällä olevat etäisyysmerkit

Viheriön 1 oikealla puolella oleva hirsirakennus sora-alustoineen

Päällystetyt tiet (Päällyste voi olla asfalttia, soraa, sepeliä, hiekkaa tms.)

 

3. Eläinten jätökset

Pelaajan harkinnan mukaan eläinten jätöksiä (esim. porojen tai lintujen) voidaan pitää joko:

  • Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai
  • Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16.1 nojalla. Mutta haittaamiseksi ei katsota, jos jätökset haittaavat ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.

 

4. Siirtosääntö (Voimassaolo tarkistettava klubin ilmoitustaululta tai caddiemasterilta)

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella, voi pelaaja siirtää palloaan enintään 30 cm (n. tuloskortin mitan), mutta ei lähemmäksi reikää ja pallon täytyy pysyä yleisellä pelialueella. Tarkemmat ohjeet menettelytavasta löytyvät Mallipaikallissäännöstä E-3.