Ohjeita miten toimia ukkoskelillä tai pakkasaamuina

Ukkonen
Jos ilmassa on ukkosen tuntua, tarkista sääennuste netistä tai caddiemasterilta ennen kentälle lähtöä. Ukkonen voi olla vaaraksi, vaikkei erityisesti altistaisikaan itseään sille.

Muista, että:
• golfmaila, sateenvarjo ja vastaavat esineet ovat erinomaisia ukkosenjohdattimia ja voivat houkutella puoleensa jopa hengenvaarallisia salamaniskuja
• jos kuuluu jyrinää ja olet suuren pilven alla, joka mahdollisesti myös tiputtaa vettä, olet vaarassa olla salamointialueella: suuri pilvi voi salamoida eri kohdista laajallakin alueella ja useista kohdista samaan aikaan, joten ukkosen etäisyyttä ei voi varmuudella laskea jyrähdyksen ja salaman välisestä ajasta

Kentän henkilökunta pyrkii informoimaan ukkosen uhasta, mutta vastuu turvallisuudesta on pelaajalla itsellään. Mikäli vaara on ilmeinen, caddiemaster soittaa sumutorvella äänimerkin, joka on käsky poistua kentältä klubitalolle tai lähimpään suojaisaan paikkaan. Vältä korkeita ja yksinäisiä puita ja tolppia. Mikäli lähistöllä ei ole suojapaikkaa, asetu makuulle hiekkaesteen pohjalle ja jätä mailasi kauas. Ukkosella pelaaminen on aina pelaajan omalla vastuulla.

Pakkasaamut
Yöpakkasten jälkeen kentälle ei pääse pelaamaan, koska jäisellä tai huurteisella nurmella käveleminen tuhoaa kasvin solukkoa ja sen seuraukset näkyvät ruskeina jalanjälkinä vielä pitkään. Vaikka yöllä ei olisikaan ollut pakkasta, voi lämpötila auringonnousun hetkellä käydä nollan alapuolella, jolloin kenttä jäätyy. Riski on suuri vielä kolmessakin lämpöasteessa ja varsinkin silloin, kun pilvipeitettä ei ole. Nollan ympärillä pienet lämpötilavaihtelut voivat saada aikaan suuriakin muutoksia. Jäätynyt kenttä on yleensä sulanut noin kello 10-12 mennessä. Päätöksen kentän avaamisesta tekee kenttmestari tai hänen valtuuttama henkilö, joka informoi asiasta eteenpäin. Kentän sulkemisesta ja avaamisesta tiedotetaan erikseen ja sitä voi kysyä puhelimitse caddiemasterin numerosta 016-641150.

Pakkasaamuille tehdyt lähtöaikavaraukset siirretään eteenpäin sopivin lähtövälein. Ensimmäisenä pelaamaan pääse se, jolla on aikaisin lähtöaika varattu kyseiselle päivälle. Esimerkiksi olet varannut aikasi kello 8:00 ja sinua ennen on varattu lähdöt 7:40 ja 7:50. Kenttä avataan kello 11:00 ja lähtövälit tiivistetään 8 minuuttiin. Kello 11:00 starttaa 7:40 ajan varanneet ja 11:08 kello 7:50 lähtö, jolloin sinä pääset lähtemään 11:16. Vaikka 1 väylällä ei näy ketään, lähdethän vasta omalla ajallasi, jotta vältytään ruuhkalta ja odottamiselta myöhemmillä väylillä.