Hyvä osakkeenomistaja

Pelioikeuksien vaihto- ja välitysasioissa jatketaan edellisinä vuosina olleilla käytännöillä seuraavasti:

Pelioikeuden siirtäminen, vaihtaminen ja käyttäminen

A-osakkeella voi pelata kuka tahansa Green Card –kortin omaava,  jonkun golfseuran jäsen, osakkeenomistajan valtuuttama henkilö. Pelikertoja osakkeella on kuitenkin maksimissaan 35 kauden aikana. A-osakkeen omistaja voi täten pelata osakkeellaan itse, lainata osakettaan ystävälle tai välittää/vuokrata osakettaan itse. HUOM!Osakkeella voi olla kentällä vain yksi (1) pelaaja kerrallaan. 4,5 tunnin välein (laskennallinen pelikierroksen pituus) voi pelata uuden kierroksen samalta osakkeelta.

  • A-sarjan osakkeen pelioikeus voidaan vuosittain tai toistaiseksi vaihtaa enintään kahdeksi B-sarjan osakkeen nimetyksi henkilöpelioikeudeksi maksamalla pelioikeuskohtainen hoitovastike myös lisäpelioikeudesta.
  • Mikäli perheessä on kaksi nimettyä pelioikeutta saavat samassa taloudessa asuvat 21 vuotta ja sitä nuoremmat perheenjäsenet pelioikeuden pelikaudelle maksamalla puolet pelioikeuskohtaisesta hoitovastikkeesta.
  • B-sarjan osakkeen omistaja saa siirtää pelioikeutensa pelikaudeksi kerrallaan. Pelioikeuden siirtäminen on toteutettava kirjallisesti ennen kuin pelioikeutta on asianomaisena pelikautena ryhdytty käyttämään ja sen on hyväksytettävä yhtiön hallituksella. Pelioikeuden siirtäminen ei vapauta osakkeen omistajaa hänelle yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määrätystä vastikevelvollisuudesta.

Pelioikeuksien välitys

Mikäli itse ei halua pelata tai välittää omaa osakettaan, golf-yhtiölle voi jättää A-osakkeita välitettäväksi pelikaudeksi kerrallaan 1.6. mennessä, vastikkeet maksettuna.

Kaikkille osakkaille tilitämme kauden loputtua, lokakuun lopussa, saman summan/ osake kertyneistä GF-maksuista-

Huom! Osakkeella ei saa itse pelata ennen välitykseen jättämistä. Mikäli purkaa kauden aikana välityssopimuksen, on osakkeenomistajan maksettava 175,00 € korvauksena keskeytetystä välityssopimuksesta golf-yhtiölle.

Ilmoitus pelioikeuksien siirtämisestä, vaihtamisesta tai välityksestä

Mikäli haluat tehdä välityssopimuksen, ilmoita asiasta sähköpostilla tomi.tolsa@levi.fi. Muista pelioikeuksien vaihtamisista ja vuokraamisista voit laittaa ilmoituksen golf@levi.fi.

Välityssopimuksia voidaan tehdä yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokous yleensä Helmikuun aikana.

Ajanvaraukset

Osakkeenomistaja voi varata peliaikoja sekä caddie masterilta että NexGolf-ajanvarausjärjestelmällä. Jotta ei syntyisi varattuja, mutta käyttämättömiä peliaikoja, peliaikavaraus on sitova, ja se lukkiuituu 120 min. eli 2 tuntia ennen starttia. Varausta ei voi tällöin enää perua. Sitovasta varauksesta osakkeenomistajalta vähennetään aina yksi pelikerta. Kotisivuilla on ohjelman käyttöohjeet.

Moninaisista säännöistä huolimatta toivotamme antoisaa pelikautta ja tervetuloa pelaamaan Levin kentällenne.

Ystävällisin terveisin
Levi Golf & Country Club Oy
hallitus