1. POROT
Jos poro haittaa esteetöntä svingiä, niin pallon saa pudottaa rangaistuksetta lipun suunnassa taaksepäin pelattavalle paikalle.

2. TIET
Pallon ollessa kentän alueella olevalla tiellä, saa pallon pudottaa rangaistuksetta lähimmälle pelattavalle paikalle yhden mailan mitan päähän, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

3. KENTÄN OLEELLISET OSAT
Kaikki polut ja sillat ovat kentän oleellisia osia. Pallo on pelattava paikaltaan tai julistettava pelaamattomaksi.

4. ULKORAJAT (SÄÄNTÖ 27-1)
Kun pallo on lyöty ulos pelialueelta on pallon etsiminen kielletty

5. KUNNOSTETTAVA ALUE
Kunnostettava alue on merkitty sinisillä paaluilla tai sinisellä maalilla tai, jos pelaaminen on kielletty, sinivalkoisin paaluin. Väylillä auki haravoidut ja kylvetyt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti. Jos pallo on väylällä ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

6. VESIESTE VÄYLÄLLÄ 13 ja 17
Jos pallo on mennyt vesiesteeseen punaisten/punavihreiden paalujen välistä reiällä 13 tai greenin takana väylällä 17, yhdellä rangaistuslyönnillä saadaan pallo pudottaa merkitylle pudotusalueelle (DZ).

7. PUNAVIHREÄT PAALUT VÄYLILLÄ 13 JA 14
Pallon mentyä esteeseen kyseisten paalujen rajoittamalla alueella on pallojen etsiminen ja pelaaminen alueelta kielletty. Vapautuminen säännön 26-1 mukaan.

8. MUURAHAISKEOT PELIALUEELLA OVAT KUNNOSTETTAVAA ALUETTA (25-1b)
Muista myös paikallissäännöt, jotka ovat voimassa kaikilla Suomen kentillä (irtokivet hiekkaesteissä, kastelulaitteiden kannet, mittapaalut kentällä, sähköjohdot kentällä)

9. OMAAN ALSTULOJÄLKEENSÄ PAINUNUT PALLO (25-2)

Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle mutta ei lähemmäs lippua. Sääntö on voimassa koko pelialueella.

10. KENTÄLLÄ OLEVAT HARSOT

Kentällä olevat harsot ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen kielletty. Vapautuminen säännön 25-1 säännön mukaisesti.

11. ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää, joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö, joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA 
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Väylämitat on mitattu viheriön keskelle. Mitat ovat lähempänä lippua olevasta väylätaulutolpasta.

Jokaisella pelaajalla on oltava pelatessa henkilökohtaiset varusteet (mailat, bägi).