1. POROT
Jos poro haittaa esteetöntä svingiä, niin pallon saa pudottaa rangaistuksetta lipun suunnassa taaksepäin pelattavalle paikalle.

2. TIET
Pallon ollessa kentän alueella olevalla sorastetulla/ päällystetyllä tiellä, saa pallon pudottaa rangaistuksetta lähimmälle vapauttavelle paikalle yhden mailan mitan päähän, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

3. KENTÄN OLEELLISET OSAT
Kaikki polut ja sillat ovat kentän oleellisia osia. Pallo on pelattava paikaltaan tai julistettava pelaamattomaksi.

4. ULKORAJAT (SÄÄNTÖ 27-1)
Kun pallo on lyöty ulos pelialueelta on pallon etsiminen kielletty

5. KUNNOSTETTAVA ALUE
Kunnostettava alue on merkitty sinisillä tai sinivalkoisilla paaluilla. Vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti.  Sinivalkoisilla paaluilla merkityiltä alueilta pelaaminen on kielletty. Jos pallo on väylällä ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon.

6. VESIESTE VÄYLILLÄ  1, 13 ja 17
Jos pallo on mennyt vesiesteeseen punaisten/punavihreiden paalujen välistä reiällä 13 tai greenin takana väylillä 1 ja 17, yhdellä rangaistuslyönnillä saadaan pallo pudottaa merkitylle pudotusalueelle (DZ).

7. PUNAVIHREÄT PAALUT VÄYLILLÄ 13 JA 14
Pallon mentyä esteeseen kyseisten paalujen rajoittamalla alueella on pallojen etsiminen ja pelaaminen alueelta kielletty. Vapautuminen säännön 26-1 mukaan.

8. MITTAPAALUT
Mittapaalut ovat kiinteitä haittoja. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta. (sääntö 24-2)

9. MUURAHAISKEOT PELIALUEELLA OVAT KUNNOSTETTAVAA ALUETTA (25-1b)

10. OMAAN ALSTULOJÄLKEENSÄ PAINUNUT PALLO (25-2)

Omaan alastulojälkeensä painuneen pallon saa nostaa, puhdistaa ja pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman lähelle mutta ei lähemmäs lippua. Sääntö on voimassa koko pelialueella.

11. ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

Etäisyysmittarin käyttö pelissä on sallittu. Vain sellaista mittaria voidaan käyttää, joka mittaa etäisyyttä. Sellaisen etäisyysmittarin käyttö, joka mittaa ilmansuuntaa, tuulta, lämpötilaa tai kentän kaltevuutta on kielletty.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Pelistä sulkeminen.

12. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA 
Reikäpeli: reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

Väylämitat on mitattu viheriön keskelle. Mitat ovat lähempänä lippua olevasta väylätaulutolpasta.

Jokaisella pelaajalla on oltava pelatessa henkilökohtaiset varusteet (mailat, bägi).